Waar ondersteuning & begeleiding centraal staan

Samen met onze cliënten richten wij ons op de toekomst

Zorg voor iedereen

Wij maken geen onderscheid in afkomst, ras, geloofsovertuiging of geaardheid. We ontwikkelen laagdrempeligheid door ons aan deze ideeën vast de houden en ieder individu en diens achtergrond te respecteren.

BPSW lid

Wij zijn lid van deze beroepsorganisatie. Middels dit lidmaatschap kunnen we bijdragen aan de innovatie binnen het dynamische maatschappelijke werkveld. Dit zorgt tevens voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging.

Samenwerking

Onze associatie met professionals zorgt ervoor dat wij snel kunnen schakelen naar de juiste hulpverleners.

Volhardendheid

De toekomst van onze cliënten staat centraal. Ons mikpunt is dan ook veelzijdige begeleiding voor nu, maar ook voor in de toekomst

Ons werkgebied

De samenleving is zowel dynamisch als complex. Individuen kunnen door deze complexiteit problemen ervaren in het dagelijkse leven. Deze levensgebieden zijn uiteenlopend en kunnen variëren van (sociale) relaties tot aan werk/opleiding of gedrag.

Wij richten ons op het begeleiden van jongeren en volwassenen die problemen ervaren op één of meerdere van deze gebieden. De ondersteuning is gericht op het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid. Een proces waarbij de cliënt centraal staat en Keizer Care & Support aansluit bij zowel de persoon van de cliënt als zijn/haar wensen. We richten ons ten alle tijden op de eigen kracht van de cliënt.

Begeleiding & Doelgroep

Wij werken vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en bieden hulpverlening aan jongeren en volwassenen die een probleem ervaren op praktisch, sociaal of psychisch gebied.

Jongeren en volwassenen die op een van deze gebieden hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij Keizer Care & Support. Aan de hand van het stapsgewijs vergroten van diens eigen zelfredzaamheid door middel van vaste, maar in de loop van de tijd afbouwende, ambulante uren willen we dit realiseren.

Verwijzers

Psychologen, huisartsen, jeugdartsen en praktijkondersteuners kunnen contact met ons opnemen indien zij een cliënt willen aanmelden.

U kunt ons direct bereiken op info@keizercares.nl Of klik hier voor de contactpagina

Heb je vragen omtrent de aanmelding of overige zaken, dan kun je deze altijd stellen!